İdari Personel

Nerinder BAŞDAĞ
Fakülte Sekreteri
Necla ARPAT
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Nurten GÜRKAN
Ayniyat Saymanı
Mustafa YÜZÜGÜLEÇ
Bilgisayar İşletmeni
Kıvanç ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Bekir ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar İşletmeni
Salih AKTAŞ
Memur
Seçil SÖNMEZ
Memur
Ayşenur TÜRKMEN
Bilgisayar İşletmeni
Ebru ACAR
Bilgisayar İşletmeni
Ümit BAVUT
İŞÇİ
Aslıhan Karabulut
Bilgisayar İşletmeni
Şebnem ŞAHİN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Cihan YILMAZ
Memur
Celalettin EMRE
Memur
Hakan KURÇ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
>