bitig

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi;
Arkeoloji,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,
Felsefe,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Psikoloji,
Sanat Tarihi,
Sosyoloji,
Tarih,
Türk Dili ve Edebiyatı
alanlarının temel alan çalışmalarını kapsayan; bu alanlarda ve buna bağlı alt alanlarda özellikle disiplinlerarası ilişkiler de gözetilerek bilginin yayılması ve gelişmesi için hem kavramsal hem de saha araştırmalarına dayalı çalışmalara yer vermeyi hedefleyen bir dergidir.
Ulusal ve uluslararası nitelikte özgün bilimsel araştırma yazılarını yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi, açık erişim politikası ile araştırmacılara rahat ve sınırsız erişim imkânı sağlamaktadır.

Dergipark sayfası için; 
bitig Dergipark

Derginin sayfasına ulaşmak için;
bitigefd.mu.edu.tr/tr