Dekanımızın Mesajı

          Sevgili Öğrencilerimiz,
 
       Fakültemiz; Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere on bölümde eğitim-öğretim vermektedir. Yan dal, çift anadal gibi akademik olanakların yanı sıra Erasmus, Mevlana, Farabi gibi ulusal ve uluslararası programlar; gerek disiplinlerarası çalışmalarla kendinizi geliştirebilmeniz gerekse kurumlar arası ortak çalışma ve araştırma kültürünü kazanabilmeniz açısından son derece faydalı imkanlar sunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren “Bitig”, kavramsal ve saha araştırmasına dayalı çalışmalara yer vererek sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkı sunarken diğer yandan da siz değerli öğrencilerimizi bilimsel bilgi üretmeye teşvik etmekte, ürettiğiniz bilginin yaygınlaşmasını sağlayan bir yayın organı olarak görev yapmaktadır. Tüm bunların yanı sıra fakültemizin, kampüs içindeki diğer birimler ile rahat iletişim kurabilir bir konumda bulunması, sizlerin sosyal, kültürel ve kulüp etkinliklerine rahat biçimde katılabilmenizi kolaylaştırmaktadır.

       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak temel amacımız; bilgiye ulaşmaya istekli, sürekli gelişmeyi amaçlayan, milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, etik ve evrensel ilkelere bağlı kalarak ülkemiz ve insanlık adına fayda üreten, sosyal yönü güçlü, yaratıcı, bireyler olarak yetişmenizdir. Fakültemizde; düşünen, sorgulayan, fikirlerini paylaşma konusunda özgür hareket edebilen birer öğrenci olarak varlık gösterebilmeniz için ihtiyaç duyacağınız ortam ve imkanları yaratmak adına akademik ve idari alanlarda görev yapan tüm değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim.

       Fakültemizin sunduğu imkanlar, sizlerin azim ve kararlılığıyla birleştiğinde hepimizi gururlandıracak güzel başarılar ortaya çıkacaktır. Yaşamınız boyunca aklın ve bilimin yolundan ayrılmamanızı, MSKÜ Edebiyat Fakülteli olma aidiyetini güzel anılarla sürdürmenizi dilerim.

 
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Edebiyat Fakültesi Dekanı