Dekanımızın MesajıSevgili Gençler,
Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 yılından itibaren de Edebiyat Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemiz bünyesinde kuruluşunu tamamlamış Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve kuruluş aşamasında olan Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü olmak üzere toplam 11 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde 3467 öğrenci eğitim görmektedir. Fakültemiz kadrosunda (28 Profesör, 24 Doçent, 36 Dr.Öğr.Üyesi, 2 Öğr.Gör. ve 41 Araştırma Görevlisi olmak üzere) toplam 131 Öğretim elemanı ile 16 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemizin kurumsal tecrübesi yanında birçoğu doktorasını Amerika, İngiltere, Almanya’da uluslararası düzeyde kabul gören eğitim kurumlarında tamamlamış ulusal ve uluslararası düzeyde tecrübeye sahip tanınmış akademisyenlerden oluşan genç/dinamik kadrosuyla ülkemizin dikkat çeken fakültelerinden biridir. Nitelikli akademik kadrosu ve modern fiziki imkanlarıyla çağın gerektirdiği yüksek kalitede eğitim-öğretim faaliyeti sürdüren fakültemiz bölümlerinde Yüksek Lisans ve Doktora programları da mevcuttur.
Amacımız, ülke olarak geleceğimizin güvencesi olan mevcut öğrencilerimizi ve gelecekte bizi tercih ederek aramıza katılacak öğrencilerimize  alanlarıyla ilgili bilgi, beceri, bilimsel düşünme yetkinliğini kazandırmak; aldığı eğitim ve öğretimle kendisine olduğu kadar ailesine ve ülkesine katkı sağlayan, geniş bakış açısına sahip nitelikli bireyler yetiştirmek; metin okuma ve yazmada sistematik ve eleştirel olma becerisini kazandırmak,  öğrencilerimizin gündelik yaşama bakış açılarında farkındalık oluşturmak, değişik disiplin/bilgi alanlarında derinleşmelerini sağlamaktır. Bu amaçla fakültemiz bünyesinde bulunan bütün Bölümlerimiz, programlarında temel derslerin yanında zengin seçmeli ders seçeneklerini de sunmakta ve öğrencilerinin başka bölüm programlarından ders almalarına imkân vermektedir. Fakültemizde uluslararası ve ulusal düzeyde birçok sempozyum, seminer ve konferans vb. bilimsel toplantılar düzenlemektedir.
Sevgili gençler,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesini seçtiğinizde; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin en donanımlı/kaliteli fakültelerinden birinde öğrenim görecek; sunduğu ders programı ve çeşitliliği sayesinde kendi ilgi alanlarınıza yönelik dersler alabileceksiniz. Seçtiğiniz Bölüm Programı dışında şartları sağladığınız takdirde Yandal veya Çift Anadal Programlarını okuyabilecek; ERASMUS/FARABİ/MEVLANA gibi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Hareketliliği programları sayesinde öğretiminizin en az bir yarıyılını yurt dışı veya yurt içindeki anlaşmalı üniversitelerden birinde tamamlayabilecek; uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceksiniz. Fakültemiz öğretim üyelerinin koordinatörlüğündeki Öğrenci Toplulukları aracılığıyla sosyal faaliyetlerde bulunabilecek; sizinle bire bir ilgilenecek, akademik gelişim ve kariyer planlamanızı takip edecek akademik bir ortamda eğitim alacaksınız.
Edebiyat Fakültesinin herhangi bir bölümünden aldığınız eğitim-öğretim, sizin gündelik yaşamdan tutun da uluslararası düzeydeki temel insani sorunlar üzerinde derinlikli düşünebilmenize ve kendi adınıza çözümler üretebilmenize; insanlar arasındaki düşünce farklılıklarını ve tartışmaları daha iyi anlayıp değerlendirebilmenize imkan sağlayacaktır. Size sunulan bu imkanlardan yararlanıp Fakültemizin herhangi bir bölümünden mezun olduğunuzda, öncelikle alanınızda iyi yetişmiş yetkin bir birey olarak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörün eğitim, kültür, insan ilişkileri ile ilgili birimlerinden yayıncılık, reklamcılık, turizm gibi alanlarında çalışma fırsatı bulabilecek; pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak kamu ve özel öğretim kurumlarında öğretmen olabilecek, dahası yapabileceğiniz, yapmayı planladığınız ya da yaptığınız şey her ne ise daha iyisini yapabileceksiniz.
Sevgili Gençler,
Yukarıdaki içerikte program ve imkânlar sunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak, bilgiyi, bilgeliği, tartışmayı, eleştirmeyi, sorgulamayı seven; arkeoloji, dil ve edebiyat, felsefe, sanat tarihi, tarih ve toplumbilim merakı olan herkesi güzel ülkemizin en güzel coğrafyalarından birinde Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi almaya davet ediyoruz.
Selam ve sevgilerimle..                                                        
 
 
Prof. Dr. Ali AKAR
 Dekan V.
>