VİZYON & MİSYON

Misyon
Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda, Türk toplumunun değerlerini özümsemiş, demokratik ve bilimsel düşünme gücüne sahip, sosyal bilimler alanında ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli, yüksek donanımlı bireyler yetiştirmek, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak bilimsel bilginin üretilmesine katkı sağlayan, bölge ve ülke sorunlarına çözüm üreten yetkin akademik kadrolarla Fakülte olarak etkinliğini ortaya koymak.

Vizyon
Demokratik ve çağdaş bir Yüksek Öğretim Kurumu anlayışını benimsemiş, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bilimsel bilginin üretilmesine katkı sağlayan bir fakülte olmak.