İdari Personel

Nerinder BAŞDAĞ
Fakülte Sekreteri
Necla ARPAT
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Nurten GÜRKAN
Ayniyat Saymanı
Mustafa YÜZÜGÜLEÇ
Bilgisayar İşletmeni
Mesut GÜRBÜZ
Memur
Kıvanç ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Bekir ÜSTÜNDAĞ
Bilgisayar İşletmeni
Salih AKTAŞ
Memur
Seçil SÖNMEZ
Memur
Ayşenur TÜRKMEN
Bilgisayar İşletmeni
Ebru ACAR
Bilgisayar İşletmeni
Ümit BAVUT
İŞÇİ
Şebnem ŞAHİN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Nuray GİDER
Memur
Cihan YILMAZ
Memur
Celalettin EMRE
Memur
Hakan KURÇ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni